Sidor

tisdag 1 mars 2011

Talet till bankerna

I dag har det varit en öppen hearing i Förstakammarsalen i Sveriges Riksdag kring kreditutveckling och myndigheternas åtgärder. Det var en tydlig signal ut mot bankerna om ansvarstagande. Socialdemokraterna ville gärna få det till att det avgörande är bostadslån. Så är dock inte fallet utan det finns en komplexitet med en rad faktorer som alla tillsammans om de får råda under en längre tid kan komma att bli problematiska.
Som läget nu är så finns det en medvetenhet hos hushållen om risker som inte fanns där på samma sätt förr. Förutom att debatten varit igång ett tag och att det finns förslag på amortering så tror jag personligen att program som Lyxfällan skapar ett igenkännande och en medvetenhet hos tittarna som gör att den sammanlagda informationen via tv, radio och press tillsammans med verktyg från myndigheter skapat en viss försiktighet. Från vänstersidan ropas det inte allt för sällan om krav på införande av åtgärder en sådan amortering på bolån gör att unga hushåll kan ha svårt att etablera sig eller behålla sina boenden. Kanske tar de då lån som gör att de istället får högre kostnader som de sedan betalar och amorterar av de billigare huslånen med. En sådan situation blir då förödande och sämre än att bara ge rekommendationer utan tvång. Det gäller att tänka rätt från början.

Inga kommentarer: