Sidor

onsdag 2 mars 2011

7,5 % positivt

I går fick vi en mycket ljus beskrivning av nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2010.
BNP ökade med 7,3 % jämfört med motsvarande kvartal året innan. Vår riksbankschef sa igår vid en offentlig hearing att Sverige är annorlunda men att vi inte vet hur länge vi kan vara annorlunda. Det är en klockren beskrivning som jag ser det av det ekonomiska läget. Europa totalt sätt har inte det läge som Sverige har. Länder gör nerskärningar och i vissa fall tvingas man be om hjälp utifrån för att rätta till sina ekonomier. I norra Afrika blåser det förändringsvindar som påverkar oss och som framöver förhoppningsvis leder till goda affärer relationer och marknader på båda sidor Medelhavet, men som i dag skapar en del osäkerheter på vägen.
Tillväxten har i alla fall börjat sin vandring uppåt och USA har en liten tillväxt precis som UK som ligger på 1,5 %. Vi ska alla vara glada för att det går på rätt håll men vi måste också vara beredda på att våra höga egna siffror kan avstanna och inte ta dem för givet. Som sagt så är vi unika nu, men historien visar att allt går upp men också kommer ner så vi ska se till att stå väl rustade inför nästa lågkonjunktur också.

Inga kommentarer: