Sidor

tisdag 4 september 2012

Skräddarsydd utbildning


I dag skriver Johanna Sturesson att skolor som riskerar att sätta elever i svåra situationer inte ska få starta under rubriken ”Självklara rättigheter”. Artikeln avslutas med att svaret på problematiken måste vara att alla parter tar sitt ansvar och inte att riva upp reformen om elevers självklara rätt att välja. Detta är en åsikt som jag delar. 

Vad händer den elev som vill byta skola av olika anledningar, inte trivs, flyttar, vill byta inriktning. Svaret på den frågan är att skolor är olika och skiljelinjen går inte alltid mellan den kommunala skolan och friskolan utan t o m inom skolor ibland. Därmed kan det bli svårigheter eller gå hur bra som helst och samma svar gäller då en skola lägger ner. Mycket handlar om förhållningssätt och att tänka annorlunda än i de invanda mönsterna.

Kurser läses olika år och på olika sätt. Vissa har en kurs utspridd på ett par år medan andra intensiv läser kurser i ett svep under en kort period. Ett tredje sätt är att ha arbetsmoment under dagen där ett antal ämnes och programmål ingår i olika uppdrag. 

Alternativet till att skolor har olika sätt att lägga upp sin utbildning för eleverna är att alla skolor i Sverige läser samma kurser på samma program på samma sätt.

Om vi tror på den lokala skolans frihet att lägga upp sin utbildning för ungdomarna måste de också ta ansvar för att de har strategier för att elever ska kunna börja sin utbildning hos dem mer än vid skolstart i årskurs 1. Elever ska också kunna sluta och få en bra övergång till en annan skola.

Det är inte alltid enkelt, men elever som behöver få en skräddarsydd utbildning behöver inte läsa alla kurser inom det egna programmet utan kan läsa någon kurs med ett annat program. Detta ställer andra krav på skolan oavsett skolform. Jag tycker att debatten handlar för mycket om skolbyggnaderna och driftsformer och alldeles för lite om innehållet och hur skolorna löser sin uppgift att utbilda barn – och ungdomar. I artikeln beskrivs detta i meningen ” relevant och kvalitativ utbildning som är värdefull för framtiden erbjuds, och inte lyxiga studentbaler”.

Min slutpoäng får bli ett fokus på ett stimulerande innehåll i en skola där det finns ett schema för var och inte samma schema för alla.

Inga kommentarer: