Sidor

fredag 14 september 2012

Tänkvärd kunskap


I dag skriver regeringsföreträdare på Svenska Dagbladets debattsida om att fler unga ska få chansen att bidra, och därmed bryta utanförskapet. Ett viktigt arbete som måste fortsätta.

 För de som slutar gymnasiesärskolan har det för några handlat om ”riktiga” arbeten, för några andra lönebidrag, d v s arbete med stöd och hjälp, och för många daglig verksamhet. Med åren har den daliga verksamheten förändrats, men inslagen av terapi har följt med länge…
Åren innan 2006 arbetade jag med ungdomar på gymnasiesär-skolan. De som då testades för arbete/lönebidrag av AF (Arbetsförmedlingen) för praktik för att följa arbetsspåret från gymnasiesärskolan fick en praktikplats som skulle kunna leda till arbete/lönebidrag. Till den verksamheten hade AF resurs en viss summa pengar. Vissa år fanns det fler personer som skulle kunna gå på AF:s praktikplatser än vad det fanns pengar för detta.

När man sedan testats mot arbete på AF kunde det innebära att man fick prova ett arbete och om det inte fungerade blev det sedan daglig verksamhet. Det hade inte fungerat på arbetsplatsen.
Så ser vi inte riktigt på arbete för andra personer som söker ett arbete om det inte fungerar. Då talar vi om att det sitter attityder och kulturer i väggarna och att alla inte passar på alla arbetsplatser. Den som behöver lite extra stöd och hjälp kanske inte på samma sätt som andra lika snabbt snappar upp det som just sitter i väggarna. Detta och mycket annat är tänkvärd kunskap i arbetet med att hjälpa människor.

Inga kommentarer: