Sidor

fredag 28 september 2012

Miljösmart eller kanske inte...


I går kväll deltog jag i en debatt om antagande av miljömålsprogram i min hemkommun. Debatten blev dock inte så lång, för Kommunstyrelsens ordförande (S) ansåg mina tankar som kloka och därmed blev detåterremiss på ärendet.

När det kommer till miljömål så upplever jag att det allt för ofta förekommer skrivningar och uttalanden som gör att ett förslag kan verka rätt här och nu, men skrapar man lite på ytan så finns det mer och viktig information som förbises.

Det viktiga för framtiden är utveckling och därför blir det också märkligt när exempel hämtas utan att ta tillvarata hela tankekedjan.

Här nedan följer några exempel på hur jag resonerar. 

”Att tvätta med fulla maskiner” Rådet är till för att spara energi för den enskilde men det ger inte alls information om att det i dag vid nyköp finns tvättmaskiner som känner av tvättmängd och att det finns maskiner som stänger strömmen när de är klara. Det kloka måste vara att skriva tankar som innehåller öppningar inför framtiden.

 

”Att regelbundet köpa KRAV märkta produkter” I detta fall går politiken in och gör sig till marknadsförare av en miljö certifiering. Min fråga är om man säkert vet vad man rekommenderar människor att använda? Av en producent jag träffat fick jag veta att det fanns krav ställda för certifieringen hon ville göra som gjorde att hennes kunder, om de är allergiker, inte längre skulle kunna köpa hennes vara. Och riktigt så var det ju inte tänkt.

 

”Att köpa lokalt producerade varor” Kan vid första anblicken vara miljövänligt då det handlar om att ta sig kortare sträckor. Så är det klart också för den som cyklar eller går eller kör sin bil en kortare sträcka. Det kan också vara så om affärerna ligger nära varandra så körsträckan blir en, MEN det behöver inte vara så då man istället för inköp på ett ställe kör till flera olika producenter flera små körsträckor. Å andra sidan kan det vara bättre att handla på nära håll än att varor har åkt lång väg i världen. Allt detta handlar om att mäta rätt saker och det är viktigt att veta vad man mäter.


Med dessa tre olika exempel vill jag belysa att det som vid första tanken verkade vara en smart lösning ur miljösynpunkt, kanske inte är det när man tittar lite närmare på den. Det är därför viktig hur miljö tips skrivs och vad som finns bakom dem för att de ska vara miljö smarta.

Inga kommentarer: