Sidor

lördag 22 september 2012

Tänk efter före om din pension


Pension är ett ord som är ålderdomligt för den som är ung, men det är just när man är ung som det är viktigt att tänka framåt. Kvinnor är den grupp som till allra största del arbetar deltid. Jag menar att det är oerhört viktigt att människor har kunskap om innebörden av de beslut de fattar i dag och som kommer att påverka dem lång tid framöver.

Ett sådant beslut är just pensionen. Det gäller att tänka efter före. Kännedomen om att tänka på att föra över pensionspoäng från den arbetande föräldern till den hemma varande när barnen är små är en sådan åtgärd. I dag finns det en bra artikel som tar upp just denna fråga på Dagens Nyheter och även ger ett par andra tips för ekonomin i dag och i framtiden när pensionen står för dörren. Denna kunskap är ovärderlig. Ett förhållande kan ta slut i morgon dag och familjesituationer förändras.

Inom ramen för arbetet inom Moderat kvinnorna har ja föreslagit en upplysningskampanj om vikten av att tänka efter före just när det handlar om den framtida pensionen.

Inga kommentarer: