Sidor

onsdag 23 januari 2013

Tror inte det Löfven...


I dag skriver socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvenpå DN debatt om jobb, framtid och kopplar det till offentlig upphandling.

Att arbeta för att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden är bra. Men det är inte rätt väg att offentlig upphandling ska uppfylla alla önskemål. Förslag till åtgärder för att få människor med funktionsnedsättningar i arbete menar jag handlar om andra åtgärder ska till.

Bara en sådan enkel sak som att arbetsgivare får frågan om de har arbetsuppgifter som matchar personen som söker arbete får en helt annan signal än om arbetsgivaren blir tillfrågad om denne kan ta hand om en person. Det handlar också om att information och kommunikation ska nå fram om möjligheter till arbetsgivare och vad det innebär i praktiken.

Ibland kan offentlig upphandling innebära att företag har anställda som stått långt ifrån arbetsmarknaden men det förslag som socialdemokraterna presenterat i dag går helt fel väg som jag ser det. Det påverkar företags villkor, det påverkar verksamheters villkor, det påverkar vilka företag som kan komma ifråga.

Socialdemokraterna ger också i slutet av artikeln både ja och nej eller alltid och ibland svar när man säger att alla enligt lag ska göra denna typ av upphandlingar alltid vid alla tillfällen. För att sedan i nästa mening säga att det kan finnas upphandlingar där detta inte passar, för att sedan avsluta med att man ska pröva om det går att göra denna typ av upphandlingar.

Offentlig upphandling börjar bli en trång åtgärd där (S) snart ska lösa de flesta frågor. Det kommer att bli svårt, byråkratiskt och uteslutande.

Inga kommentarer: