Sidor

måndag 7 januari 2013

Olika arbetssätt ger olika resultat i omsorgen


I dag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om äldreomsorgen utifrån att det i media och debatten är ett fokus på om verksamheten är privat eller offentlig istället för att den handlar om det faktiska innehållet. Frågan borde vara vad som fungerar väl för att åstadkomma god verksamhet.
Det är mycket positivt att Helsingborg tar initiativ för att den enskilde ska få makt över beslut som i högsta grad berör dem, och att dessa inte ska tas av politiker för dem.
Jag lyfter i artikeln upp två helt olika arbetsmetoder och förhållningssätt som ger den enskilde helt olika förutsättningar. Exemplen är just exempel för att vi ska börja tala om innehåll och hur olika den äldres vardag blir om man väler den ena eller andra vägen. Viktigt att brett sprida goda exempel.

 

 

Inga kommentarer: