Sidor

tisdag 15 januari 2013

Jag är också bekymrad.

Jag har gjort en handfull praktikdagar inom äldreomsorgen och kommer att fortsätta min besöks - och praktik verksamhet framöver. Jag har också tagit del av exempel från hemtjänst och hemsjukvård. Under dessa besök har jag lyssnat på personal som arbetat i olika verksamheter och som kunnat berätta om likheter och skillnader. Smarta arbetssätt till förmån för arbetstagare och boende har tydligt framkommit i så väl verksamhetsbeskrivningar som i utföranden. Därför blir också jag bekymrad precis som Saila Quicklund, gruppledare i Socialutskottet, blivit och hon har till TT i dag sagt att hon är bekymrad över LO:s förslag. Citat "Det riskerar att försämra förutsättningarna för arbetstillfällen inom välfärdssektorn, och även begränsa människors valfrihet. " Jag undrar också precis som hon; citat " Den stora frågan nu är hur Stefan Löfven och Socialdemokraterna ställer sig till förslaget. "

Inga kommentarer: