Sidor

fredag 5 april 2013

(S) tar beslut åt människor


Dagens svar från (S) angående att kommunerna kommer att kunna ha veto mot nyetableringar av friskolor är en tydlig signal till kommuninvånarna om att detta påverkas deras valmöjligheter negativt i (S) ledda kommuner. Familjer som funderar på att flytta till ny ort p.g.a. arbetsmöjligheter, studier eller boende har nu fått en ny parameter att ta in då de ska välja ort. En kommun där (S) politiker tar beslut för dem eller en kommun där de själva får påverka och välja skola utifrån egna önskemål.

Inga kommentarer: