Sidor

torsdag 7 februari 2008

Att leva för dagen

Det är på väg upp en generation 90-talister som vi i vissa sammanhang kallar ”kurling barn”.
Dessa barn och ungdomar kommer att växa upp och ställa krav på det vuxenliv de ska träda in i med de förutsättningar som de fått längs vägen d v s någon fixar det hela till dem. Morgondagen ordnar sig och jag lever i nuet.
Vad innebär detta för samhället i stort då vi kommer att få se allt fler ungdomar på arbetsmarknaden som diskuterar i termer om att jobbet ska vara kul och spännande om jag ska ta det. Innehållet kommer det att ta allt större plats framför lönediskussioner? Är ovanstående text om en myt, är den till viss del sann eller är det bara en generation liksom tidigare generationer?

Inga kommentarer: