Sidor

fredag 22 februari 2008

Det goda exemplet

I dag hamnade jag av en tillfällighet på ett Rotarymöte i grannkommunen. Föredragshållaren talade om arbetet i BRÅ. Själv hade han varit polis men fortsatt på 25 % i kommunen där han nu aktivt arbetade tillsammans med kommunledningen och polisen. Under en period hade kommunen haft många villainbrott, vilket BRÅ noggrant för statistik på varje månad. De ringade lätt in husen till en speciell del av kommunen. Därefter gick man ut och la brev i postlådorna vart man skulle höra av sig om man sett eller hört något. På den rundvandringen med breven träffade den f d polisen någon som tvättade sin bil, en annan som fixade i sin trädgård och en tredje som var på väg hem osv.. Till sist hade han från olika personer han mött och med svaren de fått från breven kunnat ringa in ett hus dit personer kommit på cykel för att avleverera än det ena än det andra. Det här var ett mycket bra exempel på hur en kommun kan arbeta för att ta tag i olika brått som begås och skapa mer upplevd trygghet för invånarna.

Inga kommentarer: