Sidor

måndag 11 februari 2008

Remissrundan

Dagens media inlägg har hanterat förslaget om sjukförsäkringen. Regeringen har efter en remissrunda valt att dra tillbaka förslaget. Mona Sahlin är inte sen att kalla regeringen både det ena och det andra. Själv kan jag tycka att det är stort att dra tillbaka ett förslag när svaren ger en ny bild. Om inga remissrunder ledde till förändrat läge vore de helt onödiga.

Inga kommentarer: