Sidor

fredag 1 februari 2008

Vad innebär en höjd a-kassa?

Mona Sahlin och Thomas Östros berättar att a-kassan ska höjas om socialdemokraterna vinner nästa val. Socialdemokraternas förslag innebär
22 000 färre sysselsatta och 13 000 fler arbetslösa.
Socialdemokraterna säger nej till jobbskatteavdragets andra steg och reducerar det första steget. Denna skattehöjning (närmare 18 miljarder kronor) skulle medföra att till exempel förskollärare, sjuksköterskor och gymnasielärare får höjd skatt med cirka 400 kronor i månaden.
Under perioden oktober 06-07 minskade utanförskapet med 164000 personer. Året tidigare, då socialdemokraterna styrde landet var siffran 1800 personer.
28000 ungdomar lämnade utanförskapet under Alliansens första år. Under social-demokraternas sista år vid makten ökade utanförskapet bland ungdomar med 12 000 personer.
Den totala arbetslösheten bland utrikes födda minskade med 14 000 personer. Under socialdemokraternas sista år vid makten ökade den totala arbetslösheten bland utrikes födda med 9 000 personer.

Inga kommentarer: