Sidor

torsdag 21 februari 2008

Vad vill oppositionen?

I dag debatteras betygssystemet. Att ge omdömen, och som tidigare regering förbjuda att ta fram nivån där eleven befinner sig ser inte moderaterna som någon lösning. Att utgå från dags formen och skriva in hur eleven ska ta sig fram och på vilket sätt ska vara tydligt för eleven och föräldrarna.
Det föreslagna betygssystemet har tagits emot med positiv inställning i samhället. Jag var själv ute på skolor de dagar det presenterades. Nu går (mp) på tvären och vill ha något nytt och annat. I dag bjuder utbildningsminister Björklund in till dialog efter remissförfarandet. Detta anser oppositionen är för sent detta trotts att den förra regeringen aldrig tog några steg i den inriktningen.

Inga kommentarer: