Sidor

fredag 8 februari 2008

Försörjningskrav

Sverige och Belgien är de enda två länderna i EU som inte alls ställer några krav på den som vill ta sina anhöriga till landet. Genom att ställa krav på försörjning stärks drivkraften för att söka arbete och minskar risken för att fastna i utanförskap. Att människor söker sig till platser i regioner där det finns bostäder, utbildningsmöjligheter och arbete underlättar i sin tur möjligheterna att komma in i det svenska samhället.

Inga kommentarer: