Sidor

torsdag 11 juni 2009

Insändaren som inte kom med

I måndags skrev jag en insändare tillsammans med ordförande i Moderaterna i Bjuv med anledning av beslutet om ilka rättigheter för kommunala och friskolor som vi tog i går i riksdagen.
Tyvärr valde pressen hemma att inte publicera inlägget. Därför får ni nu ta del av det här nedan.
Jag vill också hänvisa till debatten i går http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2008/09:129 Offentliga bidrag på lika villkor. Bjuvs kommun nämns ett flertal gånger i debatten och det är inte utan orsak.
Läs även Mats Gerdaus inlägg på bloggen i går
http://gerdausskolblog.blogspot.com/2009/06/nu-blir-det-lika-villkor.html

Insändaren som inte kom med.

I går Onsdagen den 10 juni debatterade och beslutade Riksdagens Utbildningsutskott om offentliga bidrag på lika villkor för olika skolformer.
Där står det klart och tydligt att regler för kommunal planering och verksamhetsutövning inte får användas för att försämra friskolors möjlighet till etablering och överlevnad. Ett sådant exempel är tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.
Ändå är det precis detta som socialdemokraterna i Bjuvs Miljö - och byggnadsnämnd tänker göra i dag torsdagen den 11 juni.
De styrande socialdemokraterna väljer att använda detaljplanen för att stoppa skolverksamhet. Socialdemokraterna skulle kunna göra ett annat val genom att ändra detaljplanen för att tillåta skolverksamhet.
Men nu är det de socialdemokratiska politikerna som använder sin politiska makt och ställer sig över medborgarna. De bestämmer att våra barn inte får välja att gå på Fibergatan i Billesholm. Detta tycker vi Moderater är fel.
Vi vill se ett samhälle där det är föräldrarna och deras barn och ungdomar som ska bestämma var man väljer att gå i skola, och det ska gälla alla kommunens barn och ungdomar. Den moderata inställningen är att varje förskola eller skola måste förtjäna sina barn och elever. Detta är till fördel för att garantera kvalitetsutvecklingen inom kommunens skolor och förskolor.

Inga kommentarer: