Sidor

torsdag 18 juni 2009

Siffror på pappret

Bosse Ringholm har ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i dag. Här kommer utbildningsfrågorna i fokus. Ringholm anser att regeringen gör för lite och berättar själv att (S) hade många fler i utbildning strax innan valet 06. Hör Ringholm vad han säger? Alla andra förstår att människor inte ska vara arbetslösa och i utbildningsåtgärder när det är högkonjunktur och goda tider. Varför var så många utanför den reguljära arbetsmarknaden under den förra regeringens goda år? Om en regering, så som (S) gjorde, låter många människor befinna sig i utanförskap i goda tider så blir det ju inte lättare att få dem i arbete under sämre tider. Det är en dålig politik för människor och för samhället.
Den nuvarande regeringen minskade på utbildningsplatser därför att man istället ville få in människor i arbete, vilket har lyckats väl och hade fortsatt så om inte finanskrisen kommit. Nu är vi i ett tufft läge och det får hanteras. Regeringen har därför ökat utbildningsplatserna. Ringholm klagar över att de är färre än de var förr och vill ha en hög siffra. Man löser inte krisen med siffror på pappret. Det trodde jag (S) hade lärt sig efter att de förde arbetslösa över till pensionskolumnen under sin regeringstid. Det handlar istället om att hitta olika typer av åtgärder för att varje enskild individ ska finna sin väg tillbaka.

Inga kommentarer: