Sidor

onsdag 24 juni 2009

Våld, hot och förstörelse

I dag kan vi läsa i Helsingborgs Dagblad om våld och trakasserier på Öresundstågen.
Säkerhet efterfrågas för dem som ska arbeta på tågen. Mina tankar går till alla de krav på kameraövervakningar och andra verktyg för att få bukt på våldsamheter och övergrepp i stort. Vad har hänt med människan? Jag tycker att det är ett grundläggande problem med att inte vi alla var och en tar vårt ansvar och är en medmänniska. Att säga ifrån när det sker saker i vår närvaro som inte är ok måste vara en naturlig del. När inte vi vuxna tar vårt ansvar och lär små barn och ungdomar hur vi ska agera mot varandra får det följder. Om jag ska generalisera om skolor så är det alldeles för få vuxna som arbetar med etik och moral i alla lägen där barn – och ungdomar vistas. Mest i det senare fallet skulle jag tro utan att ha vetenskapliga belägg för det. Det går inte att titta bort och tro att någon annan löser problemet. När man aldrig får en tillsägelse eller order om att städa upp eller åtgärda något man tar sönder så kan vi bara föreställa oss hur saker och ting utvecklas. Vi kan tillsätta hur mycket poliser, vakter och andra personer som helst utan att problematiken minskar så länge inte vi alla tar ansvar i den miljö vi befinner oss.

Inga kommentarer: