Sidor

måndag 22 juni 2009

Fotboja ett alternativ

I dag kan vi läsa om fotbojan som ett alternativ för ungdomar i Svenska Dagbladet. Se länken.

Jag och Margareta Pålsson har under ett par år tagit upp ämnet som en motion i Riksdagen. I vår motion skriver vi om fotbojan som en möjlighet vid stalking. Sture Åström i Helsingborg är en av de personer som drivit frågan länge och på olika sätt.
Moderaternas arbetsgrupp, där jag medverkat, kring ungdomar och deras möjligheter har varit ett annat forum som tittat på frågan.
Jag tycker att det skapar möjligheter både för den enskilde och för samhället om vi inför fotboja som ett alternativ inom rättsväsendet för unga brottslingar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3097933.svd

Inga kommentarer: