Sidor

onsdag 10 juni 2009

Bort med klåfingriga politiker

I dag har riksdagen debatterat ärende Ubu13 om offentliga bidrag på lika villkor.
Det blir nu tydligt att plan- och bygglagstiftningen inte ska användas som ett sätt att stoppa etablering av skolverksamhet. Innehållet i betänkande klarlägger också att det ska finnas en fullständig öppenhet kring hur kommuner beräknar ersättningen till enskilda verksamheter. Därefter beslutar riksdagen i ärendet.
Jag kan inte annat än välkomna detta beslut. I min hemkommun, Bjuv, har vi haft problem med att plan- och bygglagen använts sedan slutet av 90 – talet för att svälta ut Friskolan. Detta trotts att denna skola har mycket nöjda föräldrar och elever. Att skolan fungerar väl och att resultaten är bra tar inte de styrande socialdemokraterna hänsyn till.
Marie Granlund (S) i riksdagens utbildningsutskott är hjärtligt välkommen att titta på den rättvisa hennes parti skapat i min kommun. Här är det bara (S) politikernas egna åsikter som gäller och deras syn på att de vet bättre än både elever och föräldrar vad de vill ha. Kommunen har fått backning på att systemet för att räkna ut skolpengen är så ogenomträngligt att inte ens granskarna förstod det hela. Skolpliktsavdraget har man också valt att själva behålla delar av i kommunen under viss tid. Från och med nästa år blir inte detta möjligt, då får friskolorna de 6 % utan kommunal inblandning och under tiden ska en utredning titta på vilken % som ska gälla framöver.

Inga kommentarer: