Sidor

tisdag 6 juli 2010

En ärlig artikel om sjukvården

I dag har jag besökt ett seminarium om välfärden bortom nästa hörn. Ett antal meningar fastnade på mitt anteckningsblock. Bl.a. meningen ” prata om problemet”. Oerhört mycket bra görs inom sjukvården, men om vi inte lyfter upp det till ytan som behöver sägas så kommer vi heller aldrig vidare. Det finns systemfel och mönster och kulturer som gör att debatten handlar om högre skatter för att få välfärden att fungera i framtiden, men är det nödvändigt? Jag menar att vi måste börja tala om de systemfel som sätter människor i väntan på vård och i kö för att komma till i vården. Det går inte an att en remiss från ett ställe till nästa på en sträcka på ca sex mil ska ta två år. Hur hanteras de personer som kallas till sjukvården? Ett brev hem med en tid och sedan en process med tidskrävande insatts för att tiden inte fungerade för dig som patient. Telefontider på en timme om dagen och telefonsvarare är frustrerande mur mellan dig själv och den vård du försöker få kontakt med. Är det då så överallt, svar nej. Behöver det vara så, svar nej. Jag anser att det handlar om en inställning till de man är till för d v s patientfokus. De upplevda berättelser från arbetskollegor, grannar och bekanta och människor som jag möter följer ett mönster som handlar om ” när du passar in i vårdens schema” inte när har du möjlighet att komma till oss. Detta och lite annat tänker jag koka ner till en ärlig artikel om sjukvård.

Inga kommentarer: