Sidor

torsdag 15 juli 2010

Offentlig upphandling

Under två dagar har jag varit djupt engagerad i att söka på fakta kring offentlig upphandling. Ju mer man får reda på desto mer märkligt framstår det. Lagen som jag i grunden anser är bra för att motverka korruption blir i hanteringen en källa till frustration både vad gäller hur den används och hur den upplevs så väl i utformning av dokument som användning. Jag kommer att fortsätta borra i lagen för att se om det ligger en problematik där eller det är vid tillämpningen som svårigheterna uppstår. Det är lätt att konstatera att behovet av kunskap är stort ute där lagen ska hanteras. Många gånger känner jag att det blir mer invecklat än det behöver vara. Just nu tittar jag på begreppet samhällsnytta.

Inga kommentarer: