Sidor

onsdag 7 juli 2010

Välfärdsfrågor för enskilda individer.

Skolfrågor och sjukvårdsfrågor samt handikappfrågor har i dag diskuterats i mindre forum under rubriken perspektivet av allmänintresset, inkluderande och inte exkluderande. Hur kan en elev som arbetar längre än vad som var målet i matte få en utskällning för att denne gjort för mycket och därmed är förbi den genomgång som ska hållas. Här är något riktigt fel eftersom vi alltid bör uppmuntra barn- och ungdomar som knäcker koder och visar engagemang för kunskapsinhämtning. Hur är det möjligt att det finns väntetid redan vid första besöket hos vårdcentralen på morgonen och vilka vägar tar en remiss från det att den skickas i första ledet och till dess patienten blir kallad. Sist men inte minst – vad händer när en person med handikapp själv hittar en arbetsplats utanför ramarna hos arbetsförmedlingen? Fungerar processen då som en av flera vägar eller finns det fyrkantigheter i systemet? Det finns i alla fall inslag av förbättringspotential.

Inga kommentarer: