Sidor

fredag 16 juli 2010

Våga vittna

Fler måste våga vittna och stå upp för våra värderingar har det sagts och den uppfattningen delar jag fullt ut. Problematiken är när enskilda personer kan vittna om att deras situation blivit värre av att de stått upp för sin eller någon annans sak.
I går trädde en mamma fram på nyheterna och gav sin berättelse om att anmäla brott. Hennes berättelse om ett liv där den som blivit utsatt och anmäler ett brott i slutänden är förloraren väcker känslor hos mig.
Jag har i många år arbetat med ungdomar och har på nära håll lyssnat på, diskuterat med och stöttat elever som blivit hotade när de varit vittne till brott. Att inte våga ta sig till skolan eller att röra sig runt på skolområdet eller att inte ens våga sig ut från hemmet är upplevelser som gör ont.
Det händer saker på rättsområdet även om lagstiftning tar tid. Denna regering har flyttat fram positionerna och satt ljus på ett flertal punkter som tidigare inte genomförts eller som inte ens varit aktuella för den dåvarande (S) regeringen att beakta eller titta närmare på.
Nu ser regeringen över hela brottsmålsprocessen för att kunna snabba upp hantering av ärenden och att jobba smartare för att nå resultat utan att riskera rättssäkerheten. Samhället står inte stilla utan frågeställningar och nya infallsvinklar måste hela tiden testas för att hitta framkomliga vägar, något som inte riktigt verkar ligga i linje med hur Thomas Bodström (S) resonerar.

Inga kommentarer: