Sidor

onsdag 27 oktober 2010

I DI om konsumentkunskap

I en artikel i Dagens Industri den 27 oktober ” unga shoppar till sig status – arbetet har tappat sitt värde” kan vi läsa om barn – och ungdomar som konsumenter. Skribenterna Karin M Ekström och Gunnar Larsson tar upp en avsaknad av kunskapssatsning inom ramen för skolväsendet . Jag delar deras uppfattning att det säkert kan vara så, men å andra sidan så läser alla elever samhällskunskap och talar om privatekonomi och här kan både kreditköp, avbetalningar och andra delar som tv programmet lyxfällan mm bidra till en framgångs diskussion kring att vara medvetna konsumenter.
I mina egna hemtrakter har två stora teknik jättar precis haft erbjudande på ett antal produkter. I den ena affären fanns ytterst få produkter från reklambladet på plats och på den andra affären fanns det ett stort utbud. Detta har skapat en diskussion kring hur man uppfattar affären ifråga. Är de seriösa med sina erbjudande eller är det mer av att luras till butiken för att där upptäcka att varan inte finns. Den här typen av diskussioner sprider sig sedan vidare mellan kompisar och sociala medier och jag tror att vi kommer att få se en annan typ av medvetenhet och påverkan framöver där allt fler gör från val och tillval vilket totaltsätt påverkar de affärer som vill sälja sina produkter.

Inga kommentarer: