Sidor

onsdag 27 oktober 2010

Företagande och utbildning

Alla har säkert hört historien om oljefläcken. Det är en berättelse som åskådliggör vad som händer då jag som person gör olika val. I det ena fallet kommer en person in på sin arbetsplats och konstaterar att det finns en oljefläck på golvet, det blir jobbigt att ta upp den och eftersom personen själv inte åstadkommit fläcken väljer denne att ignorera den och gå vidare. Nästa person som kommer in kanske gör samma sak medan den tredje stannar till och funderar på varför det finns en oljefläck på golvet. Personen som börjar fundera på oljefläcken börjar härleda varifrån oljan kommer och det till slut leder till att denne kommer på att de packningar man köper in inte riktigt håller måttet. När detta påtalas kommer packningarna att bytas ut, kanske kosta något öre mer men i slutänden så blir det en lönsam affär för företaget att en anställd reagerade, agerade och kan belönas utifrån detta.
I dag på morgonen besökte jag ett frukostmöte som diskuterade småföretagares villkor. Kostnader och regelsystem var på tapeten och engagemanget att driva en idé, produkt eller tjänst man tror på och dessutom anställa andra personer för att kunna öka den försäljningen.
Om då personen som anställs är en person som går förbi oljefläcken kommer de att utgöra en kostnad för företaget medan den person som ser oljefläcken kommer att generera ett mervärde i en bättre produkt och lägre kostnad.
Den som har startat företaget har naturligt ett stort engagemang i det man gör medan den anställde kan ha ställt in sitt engagemang på lite olika nivåer. Hur hittar man drivmotorn hos varje enskild person är min tanke? Detta gäller såväl barn och ungdomar i skolan som den som varje dag går till arbetet. Ett företag har en stor potential i att de anställda har ett stort engagemang i att det går bra för företaget. Hur uppmuntras beteende och hur utvecklar företag sådan drivkraft hos anställda och hur gör pedagoger i skolan?
För att fortsätta dessa tankar ett par meningar till så hade Maria Wetterstrand (MP) ett inlägg på detta frukostmöte där hon sa att attityder inte är politisk fråga ( i sammanhanget kring ungdomars attityder). Jag menar att det är en politisk fråga utifrån att utbildning är en politisk fråga. Att kunna uttrycka sig och att delta i olika övningar under din skoltid tränar dig samtidigt inför vuxenlivet. I skolan diskuteras etik, moral och olika beteenden och blir därmed en del av din utbildning.

Inga kommentarer: