Sidor

torsdag 7 oktober 2010

Betyg

Betygen är i fokus. På nyheterna har man nu på morgonen berättat att 61 % av eleverna inte önskar betyg förrän i åk 8. Detta är inget som förvånar mig. Däremot undrar jag vilka diskussioner som föregått denna fråga. Lilla Aktuellt ska diskutera frågan. Ser fram emot att få veta mer då.
Min spontana reaktion är att precis som med andra frågor så skjuter man gärna den typen av beslut framför sig och långt bort. Så som jag resonerar så är det just det som är problemet, nämligen att ungdomarna får betyg sent och inte riktigt förstår vad det innebär. Lär du dig tidigt att arbeta med verktyg som sedan ska följa dig så blir det också lättare att lära och att kunna bygga vidare. Att de sista åren i grundskolan få betyg för första gången, mitt i puberteten för de allra flesta, är som jag ser det inte det optimala sättet att arbeta med elevers lärande och förståelse.

Inga kommentarer: