Sidor

torsdag 28 oktober 2010

Motioner

I dag skriver Ingrid Runsten om de Västskånska riksdagsledamöternas motioner. Rubriken lyder ” HH-förbindelse bara för nordvästskåningar?”och så är det självklart inte utan vi moderater i Skåne har tillsammans skrivit en motion om infrastruktur för hela Skåne. I den tar vi ett samlat grepp över vår region och sedan förstärker vi olika delar i egna motioner beroende på var vi bor och om vi tycker att det är bra att påtala lite mer, vilket låter sig göras när en del får ett eget utrymme.
Självklart blir det ett mycket starkare argument när vi tillsammans kan prioritera infrastruktur än att var och en talar för sin pusselbit i en helhet. Men det kan också vara ett förtydligande mot allmänheten att ta upp en motion precis som i det här fallet, där HH – förbindelsen får uppmärksamhet medan den gemensamma skånska motionen om infrastruktur ännu inte nått ut. Det ska också i sammanhanget sägas att det fortfarande är motioner på väg ut på riksdagens hemsida och allt är inte på plats. Det skrivs ju en del. HD är i alla fall tidigt ute och det ser jag som positivt.

Inga kommentarer: