Sidor

onsdag 27 oktober 2010

Budget

De rödgröna har presenterat sin budgetmotion med namnet ”För hela Sverige”.
För den som är intresserad finns den att ladda ner på bl.a. Socialdemokraternas hemsida.
Kommentarerna har redan varit många, men en av dem som andra också kommenterat, och som jag gärna vill påminna om hittar ni på sidan 16. Där står det följande ” Sverige behöver fler jobb. Vi föreslår i denna motion 100 000 fler jobb”, Den spontana kommentaren är varför föreslår ni inte jobb till alla eller 120,140 eller 160 000 fler jobb. På något sätt känns meningen talande för politiken och jag är ganska säker på att de kommer att skriva något annat nästa gång.
Uppfattar att nya begrepp används på utbildningsområdet för att döpa om gamla tankar. Här redovisas också en långsiktig ambition om att alla ska ha en fullständig gymnasieexamen innan 25 års ålder. Jag tycker att ambitionen måste vara att kunna fullfölja sin examen under den skoltid då du gör din utbildning. I detta fall under gymnasietiden.
Valfrihet verkar vara farligt och tesen om att om någon ska få något måste någon annan förlora något tycker jag mig utläsa.
Mycket valrörelse politik för tillfället. Vi får se vad som komma ska.

Inga kommentarer: