Sidor

söndag 4 januari 2009

Hur bra är din skola egentligen?

Expressen listar skolor i dag”Här hittar du bästa skolan”. De 16 bästa ämnena räknas samman och delas med antalet elever. Detta är bra, men det räcker inte. Vi måste också ha andra nyckelfaktorer som mäter innehållet i den verksamhet som eleverna erbjuds. Når eleverna så långt som de kan nå utifrån sin förmåga? Får eleverna utmanande frågor och uppgifter som gör att de får visa sin förståelse eller mäter man fortfarande vilka kunskaper som eleverna kan rapa upp till provet, läxförhöret och redovisningen? Vet eleverna hur deras betyg räknas fram och vad de ska åstadkomma vid olika mättillfällen för de olika betygen? Används fortfarande siffror för att berätta om resultat fast vi har ett annat betygssystem med bokstäverna IG, G, VG och MVG sedan flera år tillbaka? På många ställen har skolan förändras med utvecklingen men det finns fortfarande skolor eller delar av skolor där mycket ser ut som det gjorde innan 1994.

http://stockholm.expressen.se/nyheter/1.1263589/sa-bra-ar-din-skola-egentligen

Inga kommentarer: