Sidor

torsdag 22 januari 2009

(s) räcker inte till!

På DN debatt skriver socialdemokraterna Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo om arbetsmarknadspolitik sett ur deras synvinkel. De beklagar sig över att regeringen drog ner på utbildningsplatser i högkonjunktur, vilket de själva gjort under en tid, och som är helt naturligt eftersom det i de lägena finns många arbeten att söka och få. Omställning till vidareutbildning och omskolning ökar politiskt i tider av brist på arbeten och då arbeten försvinner och ersätts av andra. Därför är det nu befogat att skapa fler utbildningsplatser och se fram emot 2012 då många kommer att gå i pension. Det är då också viktigt att fokusera på vilka arbeten som kommer att bli gångbara och det är ett sådant arbete som påbörjats inom arbetsförmedlingen under denna mandatperiod.
Det är bra att Österberg och Astudillo är självkritiska till 12 års eget socialdemokratiskt styre utan att ha lyssnat på omvärlden. Det är positivt att höra att delar av (s) kan se att det finns saker att lära av de privata aktörerna. En hel del meningar finns som är direkt anammade från alliansens politik ” långvarigt beroende av försörjningsstöd måste brytas”, ” förmedlingen måste få en mycket starkare fokus på att utbilda människor för de jobb som växer fram” för att ta två exempel. Men vad är det nya då? Detta pågår ju redan nu och är en del av regeringens politik.
Mer resurser, mer resurser, mer resurser är (s) mantra, men på vilket sätt och hur ska de användas? Inga svar ges på den egna politiken och det kan tydligen kosta vad som helst och nyttan med de skattemedel som de tänker sätta sprätt på vad är den? Och vems förslag ska egentligen gälla är det (s) eller (v) eller (mp) förslag eller en mix av alla tre? Dessa frågor måste vara de som ställs inför användandet av svenska folkets intjänade skattekronor och ännu har vi inte sett något av det.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=876051

Inga kommentarer: