Sidor

lördag 3 januari 2009

Är skola ett negativt begrepp som bör bytas ut?

Blir en verksamhet bättre av att byta namn? Det kan man fråga sig då en skola i Sheffield valt att förbjuda ordet skola som de anser har en negativ klang. Jag kan delvis förstå tanken med att försöka förändra en bild av verksamheten med att sätta ett annat varumärke.
Självklart är i alla fall att det inte går att byta varumärke utan att anpassa innehållet till den bild man vill sätta av verksamheten som bedrivs. I dag har jag diskuterat erfarenheter från skolan med personer som arbetar såväl i skolmiljö som i privat verksamhet. Vi landade i ledarskaps frågor och hur man arbetar med förändringar och attityder.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=869773

Inga kommentarer: