Sidor

torsdag 15 januari 2009

Toppar och dalar i sjukvården.

Nu på morgonen debatterade Catharina Elmsäter - Svärd och Ylva Johansson sjukvårdspolitik i tv med anledning av debatten kring varsel på Karolinska sjukhuset. Ylva Johansson drar växlar på skattesänkningar och på finanskrisen och talar om mer pengar till systemet. Hur mycket pengar ska tillföras och hur länge ska dessa pengar tillföras av Ylva Johansson? Problematiken är inte så enkel som (s) gör den. Det handlar om hur de pengar används som tillförs vården från skattebetalarna. Som företag kan man inte gå med förlust år ut och år in och så fyller en givmild givare på i systemet efterhand som pengar behövs utan att företaget kontrollerar sina läckage. Inte heller i sjukvården, vars givare är skattebetalarna, låter detta sig göras. Det finns systemfel och det går att hitta smarta lösningar. Ylva Johansson borde vara lite mer realistisk som tidigare socialminister. Det finns all anledning att fundera på hur sjukvården framöver kan bli mer pro cyklisk vid toppar och dalar i konjunkturen.

Inga kommentarer: