Sidor

onsdag 1 juli 2009

Vänd blad och öppna styrelserummet för kvinnor

Regeringen har nu gett pengar för att genomföra en ettårig utbildning för fler kvinnor att kunna ta styrelseposter. I dag har Almi seminarie på detta tema i Almedalen. 1465 sökande har önskat gå utbildningen och 200 har blivit utvalda. Av de som inte fått möjligheten att gå är många överkvalificerade. Det är nu angeläget att ta flera grepp samtidigt. 1) Marknadsför och exponera dessa överkvalificerade kvinnor rakt in i näringslivet inför valberedningar som ska ta in friskt blod i styrelsearbetet nu i höst. Kvinnorna inte bara vill och kan utan anses ha hög kompetens och vars resurser vi inte får gå miste om. 2) Projektet som sätter ljus och fokus på kvinnor och styrelsearbete behöver mäta hur väl det går för de 200 kvinnorna efter avslutad utbildning att nå målet med ett styrelseuppdrag inom två år. Utbildning bland kvinnor bara ökar och många svenska kvinnor passerar nu männen i utbildning, och därför tror jag att kontakterna och nätverksmöjligheterna via mentorerna och jurymedlemmarna mer angelägna än själva utbildningen i sig.
Vi behöver ha fokus på att ta reda på vad det är som gör att dörren till styrelserummen inte öppnar upp för hela den svenska kompetensen utan i stor utsräckning vänder sig till den manliga delen av befolkningen. Kommer den statligt arrangerade ett åriga utbildningen och de nu överkvalificerade kvinnorna man fått fram i uttagningen att kunna ge en respons från styrelser? Fortsättning följer.

Inga kommentarer: