Sidor

torsdag 18 februari 2010

Offentlig sektor, privatsektor

I dag besökte Mona Sahlin (S) tv soffan. Bland de svar som gavs kring jobb politik sa partiledaren att de flesta jobben kommer att finnas i offentlig sektor framöver. Detta kräver en kommentar. Svensk ekonomi bygger på att det finns en privatsektor; industri, tillverkning, tjänster, hantverk, små företag, medelstora företag, stora företag osv. som kan dra in dessa pengar som behövs för att bygga offentlig sektor. Det är mer än hög tid att oppositionen ändrar sin syn på vinst och tillväxt för Sveriges skull. Pengar från privatsektor sektor används för att bygga den offentliga sektorn. Utan en privatsektor som utvecklas och växer blir det inget.

Inga kommentarer: