Sidor

lördag 13 februari 2010

Politikerbesök på skolor.

Politikerbesök på skolor eller inte. I dag finns det ett par artiklar på temat i Helsingborgs Dagblad. Under rubriken på ledarsidan ” Rätt att säga nej” http://hd.se/ledare/2010/02/13/ratt-att-saga-nej/
skriver Ingrid Runsten om svårigheterna med vad som ska vara tillåtet och inte. Ängelholm, Värmdö och Klarabergsskolans hantering i Köping används som exempel.
Under rubriken ”Större öppenhet främjar demokratin” http://hd.se/skane/2010/02/13/storre-oppenhet-framjar-demokratin/
Diskuteras bokbord, utdelning av flygblad och aula dragningar.
Jag delar Gustav Schyllerts uppfattning om att skolan är en del av demokratiprocessen och vikten av att ungdomar vill ta på sig ett demokratiskt uppdrag i framtiden.
Mikael Sundströms förslag om att skolor kan arrangera vissa dagar då de är öppna för politiker att möta förstagångsväljarna tycker jag är ett alldeles utomordentligt förslag på lösning för att hantera såväl bokbord, som flygblad och enskilda dialoger som föredrag och debatter. Skolans problem är ju att man inte kan avdela pedagogiskpersonal att hålla koll på vad som sker på skolans område samtidigt som lektioner ska genomföras. För mig är det inte ok att låta skolan bli en plats där politiker rör sig fritt på egna påtagna mandat att ”ragga” väljare. Men om det sker i ordnade former där pedagoger kan delta i verksamheten och det tilldelas arenor på skolans område för politiken så kan de olika syftena med att utbilda, fråga, ifrågasätta, berätta, beskriva och att väcka intresse väl tas tillvara. Ungefär som när man arrangerar en mindre utbildningsmässa men nu med politiskt tema.
En tredje artikel handlar om hur man tänker i de olika kommunerna. http://hd.se/skane/2010/02/13/hur-tanker-man-i-de-olika/
Min uppfattning är att det är bra att elever tränar sig i att möta och bemöta politiska argument. Kan man koppla på andra diskussioner så som retorik så fyller dessa samtal många olika funktioner och delar av läroplanen. Därför tycker jag att det är oerhört märkligt när man på vissa skolor talar om lektioner kopplat till schema och tid i ämnet som en del som tar stryk av att vi har politiska val. Det är trist när man hör att det på någon skola ses som att samhällsdebatten tar en massa lektionstid. Kunskap sker långt ifrån alltid inom de rutor som ritas på ett veckoschema.

Inga kommentarer: