Sidor

lördag 6 februari 2010

Bolag

Dagens Nyheter skrev den 3 februari om att statligt finansbolag delar ut miljonbonus.
I artikeln kan vi läsa att SEK (Svensk Export kredit) får svidande kritik av Riksgälden.
Kritiken handlar om att man ägnar sig åt ”vanlig” företagsutlåning och spekulationer av värdepapper istället för den typ av exportkrediter som SEK bör ägna sig åt. Artikeln tar upp SEK:s huvuduppgift som är att främja svensk export, men att bolaget tidigare påkommits med att låna ut betydande belopp till finska kommuner och göra storförluster på isländska obligationer o s v. I detta sammanhang måste jag medge att jag verkligen hoppas att finansbolaget gör det de ska och att detta behöver kontrolleras och att jag därför delar Riksgäldens kritik. Jag är glad över att handelsminister Ewa Björling svarat att det är viktigt för regeringen att bidra till bra och rättvisa villkor för exportindustrin.
I sammanhanget känns det också märkligt att läsa om dessa bonusar inom statligt bolag när vi har haft den värsta krisen sedan 30-talet. Samtidigt så tror inte jag på en framtid utan ersättningar för gott arbete, men lite rim och fason tycker jag att man kan förvänta sig inom den egna statliga biten i första hand.

Inga kommentarer: