Sidor

fredag 5 februari 2010

Ledarskapet

I dag har jag gjort ett par återbesök i vår välfärd. Dessa besök innehåller så mycket tankar och upplevelser från personalen. Reflektioner kring ledarskap och hur det utövas är städigt tankar jag bär med mig. Vissa organisationer har ett ledarskap som ger ansvar, befogenheter och möjligheter ut till personalen. Andra ledare vill gärna ha full kontroll på allt själva, vilket gör att det finns väldigt lite möjligheter ute i organisationerna till egna initiativ. Sedan finns det många arbetstagare som gärna vill ha och tar för sig av befogenheter och får egen energi av att utvecklas. Andra åter vill gärna att någon annan styr dem. Jag tror på en politik mer riktlinjer och ett ledarskap som sedan skapar möjligheterna för att skapa organisationer där medarbetare växer med uppgifterna och där man hittar de smarta lösningarna på jobbet. Jag tror också på en utveckling där jämförelsetal, mål och uppnådda resultat publiceras på hemsidor öppet för alla och en var.

Inga kommentarer: