Sidor

fredag 13 augusti 2010

Är det någon som blir förvånad över att personer väljer att lämna facket?

LO har klagat på att de tappar medlemmar. Kanske skulle LO fundera på hur människor ser på sin situation och vad de önskar av ett fackförbund.
Att ett fackförbund i ett modernt samhälle låter sig vara fastklistrade vid ett politiskt parti och dessutom har en önskan om att dess medlemmar ska rösta på ett parti upplever jag som anmärkningsvärt.
Med anledning av att Maria Linder helst vill se att medlemmarna väljer socialdemokraterna borde de kanske gå ut med att andra icke göre sig besvär. Hur försvarar en facklig organisation som ska företräda sina medlemmar att de lägger medlemspengar på politisk kampanj för socialdemokraterna. Dessutom vänder sig deras affischkampanj mot regeringen inte för en fråga, utan mot regeringen. Helt otroligt!

Inga kommentarer: