Sidor

onsdag 11 augusti 2010

Länge leve köksbordsdialogen!

Köksbordsdialogen är igång. Föräldrar i klassrummet då elever är stökiga. Visst väcker det diskussionslusten. En del föräldrar sitter hemma och tycker att en annan elevs föräldrar borde vara på plats och ta hand om sitt barn som stör all andra. Skolpersonalen önskar lugn och ro men skulle nog inte bli överförtjusat över att ha föräldrarna med under lektionstid. Föräldrar kan nämligen också vara jobbiga för skolan samtidigt som de å andra sidan också skulle kunna vara till hjälp – det beror på.
Jobblinjen gäller! Kan föräldrar vara borta från sitt arbete och bör de vara det om det förekommer stök i klassrummet av de egna barnen? Vad tycker arbetsgivare om att föräldrar lämnar sina arbeten och ska vi lagstifta om det? Problematiken finns där och den är välbeskriven. Föräldrar i klassrummet ser inte jag som den optimala lösningen men det är en bra debattväckare.

Inga kommentarer: