Sidor

söndag 8 augusti 2010

Personvalskampanj

I dag den 8 augusti diskuteras personvalskampanj i Helsingborgs Dagblad. Politik handlar om att synas i valrörelsen och att bli hörd i bruset. Som nummer tre på Riksdagslistan i Västra valkretsen
( Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör och Svalöv) bedriver också jag personvalskampanj,och flera andra med mig, genom att marknadsföra mitt namn och påminna väljarna om vem jag är och vad jag står för så försöker vi alla på olika sätt att nå fram i mediebruset.
I dagens Sverige så överöses vi med reklam från alla möjliga håll och ärligt talat så är det precis som i det gamla kinesiska ordspråket: Så länge man har sin hand nere i vattnet och plaskar runt så märks det, men i det ögonblick du drar upp handen så är du borta. Med det vill jag säga att vi politiker är ganska okända. När jag åker runt på skolor och berättar om rollen som riksdagsledamot så brukar jag visa en bild på nuvarande riksdagsledamöter från valkretsen. Utslaget är att de inte känner till oss. Detta tål att fundera på och det är ju bra för demokratin att vi vet vilka de förtroendevalda är och vad de står för.Socialamedier hjälper till i detta arbete.
Därför handlar också politikerrollen om så mycket mer än att föra krysskampanj i valrörelsen. Det handlar om att vara ute och lyssna, det handlar om att det är viktigt att lägga örat mot marken och höra efter vad som sker ute i vardagen. Möten med människor spelar roll och jag knyter gedigna kontakter som jag bär med mig i det politiska arbetet i form av idéer och tankar.
Under de fyra år som gått då jag har haft förmånen att kunna göra detta har jag mött otroligt mycket kunskap, erfarenheter och intressanta förslag. Allt går inte att genomföra och allt ska kanske inte genomföras men i diskussionerna kan vi vända och vrida på det som blir konsekvenser av fattade beslut. Mycket fungerar och ofta kommer diskussionerna att handla om knepigheterna, baksidor av en god tanke som inte fungerat fullt ut. Jag får reda på vad människor upplever och har råkat ut för samtidigt som jag får en möjlighet att kunna förklara hur tanken varit då ett beslut tagits. Allt blir inte bra,den perfekta världen finns inte,och alla blir inte nöjda men meningen är att det ska bli så bra som möjligt.
Inte minst alla de besök som vi moderater genomfört inom välfärdssektorn har satt fokus på att många aldrig upplevt en politikers närvaro, där de som personer fått möjlighet att sitta ner och någon har lyssnat på dem i den roll de har på sin arbetsplats. Detta skickar signaler till oss alla som arbetar med politik som förtroendevalda. Jag är glad och tacksam för att människor välkomnar dessa möten som jag tror kommer att göra nytta i beslutsleden.

Inga kommentarer: