Sidor

onsdag 11 augusti 2010

Betyg i åk 6 eller åk 7?

Skolan är på tapeten. I våras fick jag frågan om jag trodde att den skulle bli en valfråga. Svaret var nej utifrån att det inte är specifikt nu utan det finns alltid åsikter om skolan. Alla har gått i den och alla vet hur de tycker det ska vara utifrån egna och andras erfarenheter.
De fackliga organisationerna har också åsikter, vilket de ska ha. Nu önskar de att de politiska partierna ska enas om en åk för betygen för långsiktigheten. Man vill inte se vänsterpartierna driva en linje för åk 7 och de borgerliga en linje för åk 6. Det kan jag förstå att de fackliga organisationerna tycker och de åsikterna delas säkert många gånger på skolorna. Däremot kan jag inte tycka att det kan kvitta vilket, min översättning av vad lärarorganisationerna säger, om det är i åk 6 eller i åk 7 eleverna får betyg. Den tid under vilken vi haft betyg endast i åk 8 har jag och många med mig sagt att detta är alldeles för sent. För mig är det inte optimalt att ge de första betygen i åk 7, ett år tidigare. Jag tycker att det är oerhört viktigt att få ett papper i handen tidigare. Jag håller med om att det är bättre än i åk 8 men jag menar att eleverna tjänar på att få det redan i åk 6. Lärarorganisationerna föreslår en kompromiss med några betyg i åk 6 och andra i åk 7 för att de politiska partierna ska kunna kompromissa. Det tycker jag är en dålig lösning för eleverna. Varför röra till det så? Betyg i åk 6 är inte bara påhittat utan det finns en tanke bakom.

Inga kommentarer: