Sidor

söndag 31 januari 2010

Lite från partiledardebatten

Delvis tuffa inslag i partiledardebatten i kväll. Ohly sa inte mycket om den egna politiken men betydligt mer om vad den sittande regeringen inte borde och borde göra. Om V ska säga så lite om det egna så kan man ju ana ugglor i mossen.
Miljöpartiet som tror att vindkraften kan ersätta kärnkraften blir farliga för kostnaderna på energiområdet. Och dessutom finns stora risker för import av ”smutsig” kol energi då det tryter under kalla delar av året. 1 % vindkraft mot 50 % kärnkrafts är inte realistiskt. Sahlin har varit lite inne på samma linje då hon sa att Sverige inte ska exportera el. Hallå! Elledningar går på två håll och elen i Skåne har hon fördyrat då hon stängde Barsebäck.
Att ha en fortsatt energiuppgörelse på tre ben av vind, vatten och kärnkraft ter sig mycket smartare och välbalanserat och långsiktigt.

Inga kommentarer: