Sidor

fredag 3 juli 2009

Blogg, twitter eller något annat.

På morgon tv diskuterades i dag bloggande och twitter. Rekommendationerna som kommer fram i dag och vid andra tillfällen spretar. Ska man berätta om sitt sociala liv hela dagarna, vilket gör att vissa har väldigt många anhängare, eller ska man berätta mer om tankar och idéer som ger en annan bild. Vissa lyckas med det ena och vissa lyckas med det andra. Bloggande var i dag ute enligt diskussionens innebörd och det är bara unga tjejer mellan 18 och 25 som bloggar sades det. Jag får väl räkna mig till 25 åringarna då även om man får ta det nästan gånger två i ålder. Oavsett hur saker är så kommer jag att ha min egen linje för mitt bloggande och twittrande. De personliga mötena är oersättliga och de i en kombination med att efter möten kunna vara intressant på nätet tror jag hör ihop, i alla fall för mig.

Inga kommentarer: