Sidor

söndag 19 juli 2009

Svårt beslut

En av dagens nyheter har varit att kristdemokraterna ställer sig positiva till ett register för aborter. Jag kan förstå att de önskar att det blir färre aborter men jag kan inte ställa mig bakom tanken på att registrera kvinnor som utför en abort. Kvinnor och tjejer som överväger att göra en abort befinner sig i en nog svår situation ändå och vi behöver inte komplicera den situationen ytterligare. Det gör inte beslutet lättare om faktorn med att bli registrerad ska läggas till de redan många funderingar inför beslutet.

Inga kommentarer: