Sidor

fredag 3 juli 2009

Min syn på Thams matematik

Läste i DN om Carl Thams syn på matematik. Han jämförde med latinet förr och menade i artikeln att matematik inte behövs i alla yrken. Jag delar inte den bild som kom fram om vad Tham tycker. Jag anser att matematiken är oerhört viktig för såväl privatliv som arbetsliv. Att kunna förstå skatteberäkningar på lönen, kunna räkna ut månadskostnader, vad det innebär att handla på kredit jämfört med att betala kontant. Titta på programmet lyxfällan som ett exempel. Många köper teknikutrustning nu och betalar senare. Tänk på all sms lån som leder till stora skulder. Det går inte att plocka bort en dominobricka och säga detta behövs inte.
Många har i dag inte märkt att de fått skattesänkningar på upp till 1000 kronor eller mer.
Det är oerhört viktigt att ha matematiken som ett verktyg med sig från skolåren och ut i livet. Genom att använda och uppleva matematiken på många olika sätt så kan skolan öka kunskaperna till sammans med barn, ungdomar och deras familjer. Detta tjänar vi alla på.

Inga kommentarer: