Sidor

onsdag 8 juli 2009

Offentlig sektor som möjlighet eller hinder?

Jag funderar en hel del på arbetsmarknadsfrågorna och företagande. Hur kan det komma sig att vissa politiker inte ser att det finns en outnyttjad potential av möjligheter för enskilda kvinnor att bedriva företag inom kommunalregi? Tänk på alla de kvinnor som dagligen arbetar med de frågor som berör oss när vi behöver hemhjälp, äldreomsorg, behöver rehabilitering eller då vi blir sjuka. Här finns en uppsjö av kunskaper om hur vardagen fungerar och inte fungerar för de personer som behöver stöd och hjälp. Lägger man därtill synen på jämställdhet och ska förhålla oss till kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden så blir det oerhört märkligt när det ena politiska gänget inte vill att alternativ ska drivas inom kommunal verksamhet utan man ska endast kunna vara anställd. Detta medan det andra gänget tycker att det finns en stor outnyttjad resurs att hitta unika lösningar som företagare och alternativa arbetsgivare på den kommunala sidan. Detta behöver vi arbeta vidare med, för den allra största delen av kommunalverksamhet sker i egen regi och så behöver det verkligen inte vara.

Inga kommentarer: