Sidor

måndag 13 juli 2009

En modern värld behöver en modern skola.

Läser min mail och följer en länk till lärarförbundet med rubriken ” I krisens spår ” som innehåller en diskussion kring att det finns färre lärartjänster att söka, enligt statistik som Lärarförbundet redovisar. En diskussion kring tidsaspekten för yrkesrollen i skolan och fortbildnings möjligheter är andra delar som tas upp.
Det är säkert så att det finns färre tjänster att söka vilket blir en av konsekvenserna när färre söker sig till andra arbeten om de har en fast anställning i oroliga tider. Vi har också mindre kullar av elever på grundskolan och gymnasiet nu. Lärarförbundet påtalar kommunernas ansvar mot slutet av artikeln och tycker att regeringens pengar kommer för sent.
Jag skulle vilja gå vidare till en mer djuplodad diskussion kring dessa pusselbitar i skolans värld. Oavsett lågkonjunktur, högkonjunktur eller ekonomisk kris så är inte pengar den lösningen som knyter upp knutar i skolans värld i alla lägen. Det finns ett arbete att göra inom skolans område som handlar om att göra de smarta sakerna i det egna arbetet som lärare så att eleverna växer och att jag som pedagog upplever att jag når resultat, hinner med och stimuleras vidare i min yrkesroll. Jag vet att det på skolans områden är långt ifrån där vi är i dag. Gamla invanda mönster att arbeta på byggs på med nya och så står man där med pålagor istället för att hitta sätt att nå målen genom att använda sig av förändrat arbetssätt både för sig själv och för barn- och ungdomar. Det går att hitta läsningar som gör att förståelsen hos de som vi ska undervisa blir lättare att skapa. Det går att arbeta så att aktiviteter främjar egen kunskapsinhämtning och genererar mer tid i verksamheten. Jag har sett detta ute på förskolor och skolor som jag besökt. Jag har också sett motsatsen där hinder inte rivs utan blir till murar som bara växer sig större och större. Någon dag önskar jag att jag tar mig tid att sätta mig ner och samla dessa tankar i skrift. http://www.lararforbundet.se./web/ws.nsf/documents/002BA303?OpenDocument&menuid=003190E1

Inga kommentarer: