Sidor

tisdag 7 juli 2009

Skicka männen på utbildning!

I dag diskuterades frågan om kvinnor i styrelser på Godmorgon. I Almedalen presenterades projektet med 200 kvinnor som ska genomgå en ett årig utbildning för att kunna ta plats på styrelseuppdrag om ett år. När frågan diskuteras kommer man fram till samma sak, nämligen att det finns ett systemfel. Frågan blir då om det är intressant för styrelser att ändra på rådande ordning eller om man tycker att det är bra som det är? Flera erkänner att man söker erfarenhet i samma interna kretsar gång efter annan. Det behövs bredd i sökandet och det konstateras också att styrelserna går miste om kunskaper som kan tillföra ny kompetens för att öka tillväxt.
Min fråga till alla de valberedningar som nu ska ta krafttag inför kommande styrelse år är om det kommer att finnas fler kvinnor i dessa valberedningar framöver och i fall ni kommer att nyfiket ta er an alla de kvinnor i höst som redan nu anses vara överkvalificerade för att gå den ettåriga utbildning som staten erbjuder? Listan borde skapa ett stort intresse.
Kanske är det rent av så att det är männen som behöver gå en ett årig utbildning för att ta del av all den kompetens som finns på den kvinnliga sidan i vårt land. För det börjar bli parodi på att använda uttryck som att det är svårt att hitta kvinnor. http://svtplay.se/v/1617909/gomorron_sverige/kvinnliga_chefer_politisk_musik?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1617919/sb,p102831,1,f,-1

Inga kommentarer: